Savage Revolver US – PRODÁNO!

vyráběný v letech 1861 až polovina šedesátých let. Vyrobeno pouze 20 000 kusů. Šestiranný perkusní revolver. Hlaveň osmihranná, 7-1/8 palce dlouhá. Signatura na rámu: SAVAGE R.F.A. CO. /H.S. NORTH PATENTED JUNE 17. 1856/JAN.1859, MAY 15. 1860. Podle výrobního čísla je tato nepochybně vyrobená v letech 1863-64. Původně byl revolver určen pro armádu, ale ta koupila pouze asi 12 000 kusů. Jedná se o jakýsi přechod, či mezistupeň mezi jednočinným a dvoučinným mechanizmem. V tomto případě se jednou pákovou spouští natáhne kohout a druhou, již klasickou, se kohout uvolní a vyjde rána. Válec se při prvním pohybu stáhne dozadu a zpětně vsune na hlaveň, takže je minimalizován boční výšleh a tím i riziko řetězového zážehu. Revolver byl jako kořist hojně využíván i konfederačními vojsky, což jej činí ještě zajímavější.
Nabízený revolver je mechanicky zcela v pořádku, střelby schopný. V minulosti mosazí opravován otvor pro uchycení pažbiček. Jinak se zdá být všechno původní. Je kompletně sčíslovaný, na levé straně hlavně je obtížně čitelná inspektorská značka „H“, na zadní straně válce je naopak velmi dobře čitelná inspektorská značka „M“. Revolver je samozřejmě čištěn, nicméně zbytky brynýrování jsou ještě na chráněných místech patrny. Drážky v hlavni jsou čitelné, při střelbě olověnou kuli spolehlivě vedou. Podle odhadu je úroveň drážek 60/100.
Tato zajímavá a jen zřídka se na trhu vyskytující zbraň je ve velmi dobrém stavu a je nepochybně kusem americké historie, k níž občanská válka, v jejímž období zbraň vznikla a patrně i sloužila, neodmyslitelně patří.

Cena 54 000,- Kč   Zbrań je prodaná 17.7.2018

Zbraň je prokazatelně vyrobena před rokem 1890, proto ji může nabývat a vlastnit každá svéprávná osoba starší 18 let bez povinnosti držet zbrojní průkaz.